top of page
albanian-7709248_1280_edited.png

«Հարցազրույց»

Եթե jeni shqiptar dhe ոչ մի kishë, ne jemi këtu për ju. Ավելի ներքև կարող եք գտնել բոլորի բոլոր տեղեկությունները, որոնք կարող են կապ հաստատել ինձ վրա:

kishen toneë

Պյետյե?

Դուք ոչ մի բանի համար անհանգստանալու կարիք չունեք, բայց ինձ հետ կապ հաստատելու կարիք չկա: Ne do të jemi այստեղ për t'ju գրել և për t'ju պատասխանել ձեր հարցին.

bottom of page