top of page
téléchargement.png

Իրադարձությունների օրացույց

Մեր առաջիկա իրադարձությունները
 • G.G.S դասընթաց - Սուրբ Հոգու մկրտությունը
  G.G.S դասընթաց - Սուրբ Հոգու մկրտությունը
  22 սեպ, կիր
  22 սեպ, 2024 թ., 15:00
  ՀԵՊԵՐ | 82 bis Rue Auguste Dourdein, Roanne
  22 սեպ, 2024 թ., 15:00
  ՀԵՊԵՐ | 82 bis Rue Auguste Dourdein, Roanne
 • G.G.S Դասընթաց - Եկեղեցական կյանք
  G.G.S Դասընթաց - Եկեղեցական կյանք
  20 հոկ, կիր
  20 հոկ, 2024 թ., 15:00
  ՀԵՊԵՐ | 82 bis Rue Auguste Dourdein, Roanne
  20 հոկ, 2024 թ., 15:00
  ՀԵՊԵՐ | 82 bis Rue Auguste Dourdein, Roanne
 • G.G.S դասընթաց - Սպասարկում
  G.G.S դասընթաց - Սպասարկում
  17 նոյ, կիր
  17 նոյ, 2024 թ., 15:00
  ՀԵՊԵՐ | 82 bis Rue Auguste Dourdein, Roanne
  17 նոյ, 2024 թ., 15:00
  ՀԵՊԵՐ | 82 bis Rue Auguste Dourdein, Roanne
bottom of page