top of page
lumières de la ville

Այցելեք մեզ

պաշտամունքը

Մենք հավաքվում ենք երկրպագության համար ամեն կիրակի առավոտյան ժամը 10-ից:

Ողջունում ենք ձեզ կիրակի օրերին՝ ժամը 9:30-ից:

ԿԱՊԵՔ ՄԵԶ

David CHION, Հիմնական հովիվ

փոստով՝ eperoanne@gmail.com

Հեռախոսով` 06 87 69 12 53

ԳՏՆԵԼ ՄԵԶ
Design sans titre (5).png

Ռոանի ավետարանական բողոքական եկեղեցի

|

82 bis Rue Auguste Dourdein, 42300 Roanne

5X (1).png
bottom of page