top of page

G.G.S Course - Գայթակղությանը դիմակայել

G.G.S Course - Գայթակղությանը դիմակայել
G.G.S Course - Գայթակղությանը դիմակայել

Time & Location

14 ապր, 2024 թ., 15:00

ՀԵՊԵՐ | 82 bis Rue Auguste Dourdein, Roanne

About the event

Բուժեք, աճեք, ծառայեք դասընթացներ են, որոնց նպատակն է աճել հավատքով դեպի Հիսուսը:

Այս դասընթացի ընթացքում մենք կքննարկենք «Գայթակղությանը դիմակայելը»

Share this event

bottom of page