top of page

G.G.S դասընթաց - Սուրբ Հոգու մկրտությունը

G.G.S դասընթաց - Սուրբ Հոգու մկրտությունը
G.G.S դասընթաց - Սուրբ Հոգու մկրտությունը

Time & Location

22 սեպ, 2024 թ., 15:00

ՀԵՊԵՐ | 82 bis Rue Auguste Dourdein, Roanne

About the event

Բուժեք, աճեք, ծառայեք դասընթացներ են, որոնց նպատակն է աճել հավատքով դեպի Հիսուսը:

Այս դասընթացի ընթացքում մենք կքննարկենք «Սուրբ Հոգու մկրտությունը».

Share this event

bottom of page